undersida_1

 

Vi tillhandahåller Besiktningsmän , Bantekniker, Termitsvetsare, Neutraliseringslag, Växelbyggare, TSM-A,E,L TSM-Vut samt Tekniskvagntjänst för arbeten på och vid järnväg. Utbildning av råd och skyddsanvisningar för järnvägen. Gruv och industriella underhållsarbeten.

 

Egna WPSer

Vi har en utbildad IWS svetsansvarig samt egna WPSèr sedan sommaren 2008!

 

Verksamhetssystem och verksamhetsstyrning

Vårt verksamhetssystem är baserat på relevanta delar av ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1

 

Affärsidé

Vår affärside och vårt mål är att ha så hög kompetens som möjligt gällande säkerhet och underhållsarbete efter järnväg inom Skandinavien.

 

Policys

Att tillgodose beställarens krav och förväntningar på utfört arbete.

 

Kvalitet

Att sträva efter kontinuerlig förbättring och utveckling. Kompetent och välutbildad personal